Monday - ThursdayFriday
Registration08:35 - 08:45Registration08:35 - 08:45
Period 108:45 - 09:35Period 108:35 - 09:35
Period 209:35 - 10:25Period 209:35 - 10:25
Period 310:25 - 11:15Break10:25 - 10:40
Break11:15 - 11:30Period 310:40 - 11:30
Period 411:30 - 12:20Period 411:30 - 12:20
Period 512:20 - 13:10  
Lunch13:10 - 13:50  
Period 613:50 - 14:40  
Period 714:40 - 15:30